3 Κοινά νομικά προβλήματα για τις επιχειρήσεις

3 Κοινά νομικά προβλήματα για τις επιχειρήσεις

Januar 16, 2023 0 Von admin

Δεν είναι μυστικό ότι οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν πολλές προκλήσεις. Από την αστάθεια της αγοράς έως τις αλλαγές στο ρυθμιστικό περιβάλλον, υπάρχουν πολλές πιθανές παγίδες εκεί έξω. Ποιοι είναι όμως μερικοί από τους πιο συνηθισμένους λόγους που οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν προβλήματα; Ακολουθούν μερικοί από τους πιο συνηθισμένους τομείς όπου οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων ενδέχεται να αντιμετωπίσουν νομικά προβλήματα.

Μη συμμόρφωση με Κανονισμούς και Νόμους

Οι επιχειρήσεις πρέπει να τηρούν πολλούς νόμους. Η παράβλεψη αυτών των κανόνων ή η μη συμμόρφωση μπορεί να οδηγήσει σε βαριά πρόστιμα ή ακόμα και ποινικές διώξεις. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα εάν ένας υπάλληλος έχει τραυματιστεί λόγω μη τήρησης των προτύπων ασφαλείας ή εάν οι φόροι δεν έχουν καταβληθεί εγκαίρως. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό για τους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων να κατανοήσουν τους τοπικούς, πολιτειακούς και ομοσπονδιακούς νόμους τους για να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση και να αποφύγουν πιθανά νομικά ζητήματα. Μεταξύ όλων των νόμων που αφορούν την επιχείρηση, οι νόμοι των εργαζομένων είναι η πιο κοινή παγίδα.

Νόμοι για τους εργαζομένους

Οι νόμοι σχετικά με την πρόσληψη και την απόλυση εργαζομένων είναι μερικοί από τους βασικούς νόμους που πρέπει να μάθουν οι επιχειρηματίες. Δυστυχώς, πολλές εταιρείες θεωρούν αυτούς τους νόμους δεδομένους, αλλά είναι πιο κρίσιμοι από οποιονδήποτε νόμο εκεί έξω. Ακολουθούν ορισμένοι απαραίτητοι νόμοι για τους εργαζόμενους που πρέπει να γνωρίζετε:

  • Νόμος για την οικογενειακή και ιατρική άδεια (FMLA): Ο νόμος αυτός παρέχει στους εργαζόμενους άδεια άνευ αποδοχών 12 εβδομάδων για προσωπικούς ή ιατρικούς λόγους, όπως γέννηση παιδιού ή σοβαρή ασθένεια. Οι επιχειρήσεις με 50 ή περισσότερους υπαλλήλους πρέπει να συμμορφώνονται με αυτόν τον νόμο, αν και ορισμένες εταιρείες ενδέχεται να εξαιρούνται.
  • Νόμος περί ίσων ευκαιριών απασχόλησης (EEOC): Αυτός ο νόμος απαγορεύει τις διακρίσεις στο χώρο εργασίας λόγω φυλής, ηλικίας, φύλου και κατάστασης αναπηρίας. Οι επιχειρήσεις δεν πρέπει να κάνουν διακρίσεις στις πρακτικές προσλήψεων ή να λαμβάνουν αποφάσεις που θα μπορούσαν να θεωρηθούν μεροληπτικές.
  • Νόμος για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία (OSHA): Αυτός ο νόμος ορίζει πρότυπα προγράμματος για την ασφάλεια και την υγεία στο χώρο εργασίας για να διασφαλίσει ότι οι εργαζόμενοι δεν εκτίθενται σε περιττή βλάβη. Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να τηρούν τους κανονισμούς του OSHA και η παράλειψή τους μπορεί να οδηγήσει σε βαριά πρόστιμα ή ακόμα και ποινικές διώξεις.

Ως ιδιοκτήτης επιχείρησης, είναι απαραίτητο να κατανοήσετε αυτούς τους νόμους και πώς επηρεάζουν την εταιρεία σας. Η μη τήρηση αυτών των νόμων μπορεί να οδηγήσει σε υψηλά πρόστιμα. Είναι επίσης πάντα καλό να έχετε ασφάλεια για να καλύψετε αυτά τα πράγματα. ΕΝΑ ισχυρή ασφάλιση εργοδότη μπορεί να καλύψει αγωγές κατά της επιχείρησής σας και να σας παρέχει νομικούς συμβούλους σε περίπτωση επιχειρηματικής διαφοράς. Η κατανόηση και η τήρηση αυτών των νόμων μπορεί να βοηθήσει στην προστασία της επιχείρησής σας από πιθανά νομικά προβλήματα.

Υπάλληλος που κλέβει χρήματα

Κατάχρηση εταιρικών κεφαλαίων

Οι περισσότερες εταιρείες έχουν πολιτικές σχετικά με τη χρήση εταιρικών κεφαλαίων για προσωπικό όφελος ή άλλους μη επαγγελματικούς σκοπούς. Η κατάχρηση εταιρικών κεφαλαίων μπορεί να θεωρηθεί απάτη και να οδηγήσει σε αυστηρές ποινικές κυρώσεις για τους εμπλεκόμενους. Οι επιχειρήσεις εκτιμάται ότι θα χάσουν περίπου 125.000 $ ετησίως σε αυτό το νομικό πρόβλημα.

Για να αποφευχθεί αυτό, οι εταιρείες πρέπει να έχουν σαφείς πολιτικές σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να χρησιμοποιούνται τα κεφάλαια της εταιρείας και σε ποιους επιτρέπεται η πρόσβαση. Θα πρέπει επίσης να διενεργούνται τακτικοί έλεγχοι για τον εντοπισμό ενδεχόμενης κατάχρησης κεφαλαίων το συντομότερο δυνατό.

Επιπλέον, η εταιρεία σας θα πρέπει να διαθέτει ισχυρή προστασία από τους καταγγέλλοντες. Αυτό μπορεί να βοηθήσει τους υπαλλήλους να αισθάνονται άνετα να έρθουν μπροστά για να αναφέρουν οποιαδήποτε πιθανή κατάχρηση κεφαλαίων, η οποία μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη της απάτης από την πρώτη θέση.

Δόλια Δραστηριότητα

Απάτη είναι η σκόπιμη εξαπάτηση κάποιου για να πάρει κάτι που διαφορετικά δεν θα λάμβανε. Οι δόλιες δραστηριότητες όπως η υπεξαίρεση ή η ψευδής διαφήμιση μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα σημαντικές οικονομικές απώλειες για την εταιρεία και τους μετόχους ή πελάτες της και ζημιά στη φήμη που θα μπορούσε να είναι δύσκολο για την επιχείρηση να ανακτήσει. Επιπλέον, κρυφές χρεώσεις και προσαυξήσεις μπορεί να θεωρηθούν δόλιες και πρέπει να αποφεύγεται με κάθε κόστος. Για να προστατευθούν από δόλιες δραστηριότητες εντός του οργανισμού τους, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να δημιουργήσουν εσωτερικούς ελέγχους για τον εντοπισμό τυχόν ασυνήθιστων δραστηριοτήτων που θα μπορούσαν ενδεχομένως να υποδηλώνουν δόλια συμπεριφορά.

Επιπλέον, εάν θέλετε η εταιρεία σας να αποφύγει τις νομικές συνέπειες της απάτης, είναι απαραίτητο να λάβετε προληπτικά μέτρα, όπως τακτική εκπαίδευση των εργαζομένων και ελέγχους. Η κατοχή σαφών πολιτικών σχετικά με τα εταιρικά κεφάλαια και ένας ισχυρός κώδικας δεοντολογίας μπορεί επίσης να βοηθήσει τους υπαλλήλους να αποτρέψουν τη συμμετοχή τους σε δόλια δραστηριότητα. Συνολικά, το να είστε προληπτικοί στην πρόληψη της επιχειρηματικής απάτης μπορεί να εξοικονομήσετε χρόνο, χρήματα και να βλάψετε τη φήμη της εταιρείας σας στο μέλλον.

Ανεξάρτητα από το είδος της επιχείρησης που διευθύνετε, η κατανόηση των πιθανών κινδύνων της επιχείρησής σας είναι απαραίτητη εάν θέλετε να πετύχει μακροπρόθεσμα. Αν και είναι αδύνατο να προβλέψετε κάθε πρόκληση με τον δικό σας τρόπο, η επίγνωση των πιο συνηθισμένων λόγων που οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν προβλήματα μπορεί να σας βοηθήσει να λάβετε προληπτικά μέτρα για την προστασία του εαυτού σας και της εταιρείας σας από νομικά δεινά. Παραμένοντας ενημερωμένοι σχετικά με τους κανονισμούς του κλάδου, εφαρμόζοντας εσωτερικούς ελέγχους κατά της κατάχρησης κεφαλαίων και επενδύοντας σε μέτρα πρόληψης της απάτης όταν χρειάζεται, μπορείτε να προετοιμαστείτε για την επιτυχία ό,τι κι αν συμβεί!