ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Ανάπτυξη της επόμενης γενιάς επαγγελματιών υγείας, στέγασης και κοινωνικής φροντίδας – AT Today

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Ανάπτυξη της επόμενης γενιάς επαγγελματιών υγείας, στέγασης και κοινωνικής φροντίδας – AT Today

Dezember 17, 2022 0 Von admin

Εικόνα του Andy Hart

Ο Andy Hart, επικεφαλής τεχνικής παράδοσης και υποστήριξης στο Tunstall Healthcare, συζητά γιατί η ανάπτυξη της επόμενης γενιάς επαγγελματιών υγείας, στέγασης και κοινωνικής φροντίδας είναι σημαντική για να διασφαλιστεί ότι η υγεία του πληθυσμού βρίσκεται στο επίκεντρο των συστημάτων υγείας, στέγασης και κοινωνικής φροντίδας. .


Καθώς ο πληθυσμός αυξάνεται, οι υπηρεσίες φροντίδας πρέπει να προσαρμόζονται στις απαιτήσεις των διαφορετικών κοινοτήτων εντός του πληθυσμού μας και να εξελίσσονται ανάλογα. Τα τελευταία χρόνια, οι υπηρεσίες έχουν αρχίσει να κινούνται προς έναν πιο προληπτικό και προγνωστικό τρόπο περίθαλψης, ο οποίος είναι πιο αποτελεσματικός και αποδοτικός για όλους τους πολίτες.

Καθώς συνεχίζουμε να αναπτύσσουμε την επόμενη γενιά παροχής περίθαλψης, τα προγράμματα κατάρτισης και ανάπτυξης θα διαδραματίσουν κρίσιμο ρόλο στο να επιτρέψουν στους επαγγελματίες να γίνουν πιο προνοητικοί και ψηφιακά πρώτοι.

Η εξασφάλιση πρόσβασης σε ψηφιακά προϊόντα που βοηθούν αποτελεσματικά προγράμματα παροχής φροντίδας και εκπαίδευσης για τη βελτίωση των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την ανάπτυξη, διαχείριση και ανάλυση ψηφιακών λύσεων θα συμβάλει στη μείωση των πιέσεων σε ολόκληρο το τοπίο της υγείας, της κοινωνικής περίθαλψης και της στέγασης. Αναβαθμίζοντας ψηφιακά την επόμενη γενιά επαγγελματιών φροντίδας μέσω της εκπαίδευσης και της ανάπτυξης, θα συμβάλουμε σε έναν θετικό μετασχηματισμό των υπηρεσιών που θα δημιουργήσει ένα καλύτερο μέλλον για όλους μας.

Τα οφέλη της εκπαίδευσης και της ανάπτυξης

Προκειμένου να διασφαλιστεί η μακροζωία της ποιοτικής φροντίδας, οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης, στέγασης και κοινωνικής φροντίδας μπορεί να θελήσουν να εξετάσουν το ενδεχόμενο ολοκληρωμένης εκπαίδευσης που ενθαρρύνει τις επενδύσεις σε νέες υπηρεσίες φροντίδας με δυνατότητα τεχνολογίας (TECS). Η καλύτερη εκπαίδευση και τα ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες θα συμβάλουν στην άμβλυνση ορισμένων σημείων πίεσης που γίνονται αισθητά επί του παρόντος και θα καταστήσουν τις διαδικασίες πολύ πιο εξορθολογισμένες.

Ενώ η εκπαίδευση και η ανάπτυξη μπορεί να απαιτούν επενδύσεις σε πρώτη φάση, η αναβάθμιση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού θα βελτιώσει την ευημερία, θα υποστηρίξει την καλύτερη παροχή φροντίδας και θα οδηγήσει σε εξοικονόμηση κόστους. Η εξέταση αυτών των μακροπρόθεσμων οφελών θα συμβάλει στη δικαιολόγηση του βραχυπρόθεσμου κόστους όσον αφορά την ανάπτυξη πρωτοβουλιών εκπαίδευσης και κατάρτισης. Αυτό έχει απήχηση σε όλους τους οργανισμούς, με πρόσφατη αναφορά αναφέροντας ότι πάνω από εννέα στους 10 διευθυντές υπηρεσιών κοινωνικής μέριμνας ενηλίκων δήλωσαν ότι θεωρούν τις επενδύσεις σε υποστηρικτικές τεχνολογίες και επικοινωνίες ως ένα κρίσιμο βήμα για την τελική επίτευξη των προτεραιοτήτων αποταμίευσης.

Οι υπηρεσίες υγείας, στέγασης και κοινωνικής περίθαλψης έχουν μια σειρά από βασικούς στόχους, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης των αποτελεσμάτων για την υγεία και την ευημερία του πληθυσμού μας, την τοποθέτηση των πολιτών στο επίκεντρο των αποφάσεων που λαμβάνονται για αυτούς και τη φροντίδα τους και την παροχή δυνατότητας στους ανθρώπους να ζουν ανεξάρτητα σε έναν τόπο όπου βρίσκονται. επιλογή για όσο το δυνατόν περισσότερο.

Η αποτελεσματική εκπαίδευση μπορεί να υποστηρίξει τους επαγγελματίες στην επίτευξη αυτών των στόχων, καθώς είναι καλύτερα εξοπλισμένοι να ακούν τους ανθρώπους που φροντίζουν και να κατανοούν τις καθημερινές τους ανάγκες. Αυτό, με τη σειρά του, θα τους δώσει τη γνώση που χρειάζονται για να αναγνωρίσουν τις λύσεις φροντίδας, συμπεριλαμβανομένων των τεχνολογικών επιλογών που θα είναι οι πιο αποτελεσματικές για κάθε άτομο.

Η επένδυση στην ψηφιακή εκπαίδευση για την επόμενη γενιά επαγγελματιών υγείας, στέγασης και κοινωνικής φροντίδας είναι η φυσική πρόοδος ενόψει της ψηφιοποίησης του κλάδου, η οποία προσφέρει επίσης μια μοναδική ευκαιρία για ατομοκεντρική φροντίδα σε ευρεία κλίμακα, διασφαλίζοντας και-αλλαγή υποκαταστήματος.

Το τοπίο που αλλάζει

Όπως συμβαίνει με όλα τα ψηφιακά προϊόντα, το TECS εξελίσσεται διαρκώς και πρέπει να είναι μια συνεχής στρατηγική για να διασφαλιστεί ότι όλοι οι εργαζόμενοι σε όλο το τοπίο της υγείας και της περίθαλψης διαθέτουν τις κατάλληλες δεξιότητες και γνώσεις για τη μεγιστοποίηση των τεχνολογικών λύσεων που είναι διαθέσιμες και συνεχίζουν να αναπτύσσονται.

Όσο νωρίτερα μπορέσουμε να υιοθετήσουμε και να ενσωματώσουμε την τεχνολογία ως μέρος των προγραμμάτων παροχής φροντίδας, τόσο καλύτερα θα είμαστε για να εξοπλίσουμε το εργατικό δυναμικό με την τεχνογνωσία για την εφαρμογή ψηφιακών εργαλείων, τη διαχείριση του φόρτου υποθέσεων και την ενστάλαξη κατανόησης που θα έχει απήχηση καθώς η τεχνολογία γίνεται πιο προηγμένη .

Ενώ συνεχίζουμε να βιώνουμε σημαντικές κενές θέσεις στις υπηρεσίες, ο ψηφιακός μετασχηματισμός προσφέρει μια νέα ευκαιρία για υποστήριξη των επαγγελματιών που εξακολουθούν να εργάζονται στις υπηρεσίες υγείας, κοινωνικής περίθαλψης και στέγασης, εξορθολογίζοντας τις διαδικασίες και επιτρέποντας στοχευμένη φροντίδα όπου και όταν έχει πραγματικά σημασία. Αυτό με τη σειρά του θα μειώσει την εξουθένωση και θα ενθαρρύνει περισσότερους ανθρώπους να θεωρούν μια καριέρα στις υπηρεσίες φροντίδας ως φιλόδοξη και ανταποδοτική.

Πρέπει να είμαστε σε θέση να διαμορφώσουμε ένα σύστημα που να είναι καλύτερα ικανό να εξυπηρετεί τους ανθρώπους σε έναν τόσο γρήγορα μεταβαλλόμενο κόσμο. Είτε πρόκειται για τη χρήση εικονικών πλατφορμών φροντίδας, λύσεων απομακρυσμένης παρακολούθησης, εργαλείων επικοινωνίας, ψηφιακών εφαρμογών ή εξελιγμένων πλατφορμών δεδομένων, οι υπηρεσίες εισέρχονται σε μια νέα φάση ψηφιακής ωριμότητας.

Το TECS έχει να παίξει ρόλο στην προώθηση της πρόσληψης και των ταλέντων στην υγεία, τη στέγαση και την κοινωνική περίθαλψη, καθώς συνεχίζει να καινοτομεί και τα οφέλη των ψηφιοποιημένων συστημάτων γίνονται αντιληπτά. Ένας αυξανόμενος και γηράσκων πληθυσμός θα οδηγήσει σε αύξηση των απαιτήσεων για τις υπηρεσίες μας και στην απαίτηση των επαγγελματιών να υποστηρίζουν και να διαχειρίζονται ευάλωτα άτομα. Το TECS είναι ζωτικής σημασίας για τη διαχείριση αυτού.

Χρήση τεχνολογίας στην εκπαίδευση

Είναι σημαντικό οι πάροχοι τεχνολογίας να συνεργάζονται στενά με τις τοπικές αρχές, τους επαγγελματίες υγείας, στέγασης και κοινωνικής φροντίδας για να εξετάσουν πώς το TECS μπορεί να υποστηρίξει την παροχή φροντίδας. Εάν οι πάροχοι τεχνολογίας συνεχίσουν να προωθούν τα οφέλη της ενσωμάτωσης του TECS τόσο σε προγράμματα κατάρτισης όσο και σε πρωτοβουλίες, αλλά και στην παροχή επαγγελματικής φροντίδας, όλοι θα αρχίσουν να αποκομίζουν τα οφέλη, από το εργατικό δυναμικό μέχρι τους πολίτες.

Όσο περισσότεροι άνθρωποι κατανοούν πώς το TECS μπορεί να βοηθήσει στη διαχείριση των κινδύνων και στην προώθηση της ανεξαρτησίας, της επιλογής και του ελέγχου, τόσο το καλύτερο.

Δεν αφορά μόνο τις διαθέσιμες λύσεις υλικού και τον τρόπο επιτυχούς ενσωμάτωσής τους. Η εκπαίδευση, όταν συνδυάζεται με την τεχνολογία μπορεί να βελτιώσει την κατανόηση της αξίας των δεδομένων, να επιτρέψει πιο δημιουργική σκέψη με τον τρόπο χρήσης τους και να ενθαρρύνει την εμπιστοσύνη στην επικοινωνία με τους πολίτες γιατί η κοινή χρήση δεδομένων είναι σημαντική.

Υπάρχουν, φυσικά, ορισμένες παρεξηγήσεις που πρέπει ακόμα να αντιμετωπιστούν όταν πρόκειται για τη χρήση της τεχνολογίας στην υγεία, τη στέγαση και την κοινωνική περίθαλψη. Υποστηρίζοντας τους επαγγελματίες μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, θα αναπτύξουμε ένα εργατικό δυναμικό που θα βλέπει την τεχνολογία ως μέσο για να τους υποστηρίξει και όχι να τους αντικαταστήσει. Αυτό, με τη σειρά του, θα δημιουργήσει έναν κόσμο όπου αποτελεί συνήθη πρακτική η χρήση υποστηρικτικής τεχνολογίας για τη διαχείριση των συνθηκών υγείας εξ αποστάσεως και την παροχή αποτελεσματικής και εξατομικευμένης φροντίδας.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε www.tunstall.co.uk.